Zab T Ceridesi

Author: Turkey. Büyük Millet Meclisi
Publisher:
ISBN:
Size: 80.45 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5448
Download Read Online
E. / MADDE 22 - Bu kanunun neşrinden bir buçuk yıl sonra rmı aşan her yolcu
gemisi ve yurd uzun kıyı deniz yolculuğu ~smırmı aşan gayri safi 1600 tondan
yukarı her yük gemisinin cari telekominikasyon mukavelesine uygun alıcı ve
verici telsiz teçhizatile mücehhez bulunması lâznndır. Yukarıda anlatılan gemi
smıflarmdan gayri gemilerin icabmda telsizle teçhizine mecbur edilmesine Icra.
Vekilleri Heyeti karar verebilir. fıkrada yazılı müddetin inkizasmı müteakib, telsiz
ile teçhizi ...

Lmihal

Author: Hayreddin Karaman
Publisher:
ISBN: 9789759437510
Size: 26.27 MB
Format: PDF
View: 5207
Download Read Online
Mâlikîler'e göre, seferde namazı kısaltarak kılmak müekked sünnettir. Şâfiî ve
Hanbelîler'e göre ise yolculukta namazları kısaltarak kılmak bir ruhsat olup,
kullanıp kullanmamak kişinin tercihine bırakılmıştır. Seferî kimse bir beldede on
beş gün ve daha fazla kalmaya niyet edince mukim olur ve artık namazlarını tam
kılar. Eğer on beş günden az kalmaya niyet ederse seferîliği devam eder. Şâfiî ve
Mâlikîler'e göre ise, yolcu bir yerde dört gün kalmaya niyet ederse namazlarını
tam kılar.

Nebevi Nefes

Author: İkram Arslan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318054
Size: 60.93 MB
Format: PDF
View: 1363
Download Read Online
Zaten eski ve kaba kumaştan yapılmış kıyafetler giyerken bu sefer daha sıradan,
daha eski kıyafetler giymesi Müzahim'in dikkatini çekti. ... “Bugün halkın arasına
katılacağız. Onların durumunu gözlemleyeceğiz.” Bu cevap Müzahim'e yetmişti.
Demek ki tanınmak istemiyordu. Tebdili kıyafet insanların arasına karışacaktı.
Derken başka bir vilayetten geldiği belli olan, at üzerindeki bir yolcuya yaklaştı,
selam ... Biraz uzaklaştıktan sonra durdu ve bir müddet gelip geçen yolcuları
takip etti.

Deal Yol

Author: Mahmud Es'ad Coşan
Publisher: Server İletişim
ISBN: 9758757148
Size: 71.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 6661
Download Read Online
“Allah kimin iyiliğini isterse onu dinî konularda anlayışlı ve bilgili kılar.”64
Büyükdin bilgini ve İslâm düşünürü Gazzâlî Minhâcu'lâbidîn'de, “Ey saadet
yolcusu! Önce ilim tahsil etmen gerek. Çünküilim hakiki mürşittir.Yapılacak her
doğru hareket ancak bilmekle olur.” diyor.65. Namaz. ve. Hikmetleri. Sahabeden
meşhur Abdullah b. Mes'ûd diyor ki: Bir gün, Peygamber Efendimiz'e sordum: “
Yüce Allah katında hangi iş en sevgili ve sevimlidir?” Buyurdu ki: “Vaktinde
kılınan namaz en ...

Fener E Giden Yol

Author: Eray Canberk
Publisher:
ISBN:
Size: 43.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3666
Download Read Online
Es- | kiyi hatırlatan bir sayfa daha böylece kapanmış oluyordu. 2 Karikatür
dünyamızın kıdemlilerinden Orhan Ural ağabeyimiz Jj de Feneryolu'nun yeni
sakinlerinden biridir ve komşum sayılır. jb 03 c lÛ> *** 9Ö- Feneryolu artık elli yıl
önceki Feneryolu değil. Değişimin -| çarpıcılığını anlamak için bizim apartmanı
ölçü almak bile yeter- D g. li. Özyaşar Apartmanı ilk yapıldığında, daha doğrusu
bundan 141 otuz dört yıl önce Fenerli Ahmet Bey Sokak'taki en yüksek
apartmandı. Aradan on ...

Bellapais E Giden Yol

Author: Pierre Oberling
Publisher:
ISBN:
Size: 16.38 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7748
Download Read Online
Stratejik önemi büyüktü, zira hayati önemi olan kıyı yoluna hâkimdi; ve sıkışık
durumdaki mücahitlere Türkiye'den gelen yardımın tek giriş noktasıydı. Yerleşim
bölgesinin savunmasını, çoğunluğunu Türkiye ve İngiltere'de okuyan, Girne ve
Kıbrıslı Rumların ellerinde tuttukları limanlardan giriş izni verilmediğinden
Kokkina üzerinden Kıbrıs'a daha yeni dönmüş olan 500 genç yapıyordu. [51]
Taarruz başladığında, bölgedeki BM gözetleme noktaları hızla işgal edildi. Barış
Gücü kuvveti ...

D Nyan N Evresinde Yolculuk

Author: Louis-Antoine de Bougainville
Publisher: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 975082878X
Size: 69.67 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1654
Download Read Online
Haritalarda, GüneyDenizi'ndekutup dairesininaltındabir kıyı, ayrıca ekvatorun
kuzeyindebirkaçada, vebirde daha kuzeydeYeni Albion79onunkeşifleri
olarakgösterilir. ... yol açmamıştır. Hollandalı Olivierde Nord,81 2 Temmuz1598'
de Rotterdam 'dan dört gemiyle denize açılmış, Magellan Boğazı'nı geçmiş,
Amerika'nın batı kıyılarında dolaşmış, oradan Hırsız Adaları'na, Filipinler'e, Moluk
Adaları'na varmış veÜmit Burnu'ndan dolanarak,26 Ağustos1601'de tek bir
gemiyleRotterdam'a ...

Hacc N Kalbine Yolculuk

Author: Esma Sayın
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051317104
Size: 77.55 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6217
Download Read Online
İHRAM, MAKAMDAN, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesidir. “
İhram” aslındayapılması caizolanbazı söz,fiil ve davranışların, hacve umre
yapacakkişiler içinbelli bir süre Allah ve Resûlü'nün getirdiği yasaklar
çerçevesinde “haram kılınması” demektir.“Söz konusu yasaklar, hacveya
umreiçin niyetedip ihrama girmekle başlar.” [249]Hacı, Allah dışındaki her şeyi
kendisine haram kılar.Rabbinin sınırlarına girmeyi veO'nun emirlerineuygun
olarak yaşamayı her türlümakam, ...

Tanzimat Tan G N M Ze K L K K Yafet Ve Iktidar 12 Mart Tan 12 Eyl L E

Author: Cihan Aktaş
Publisher:
ISBN:
Size: 53.79 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2709
Download Read Online
Türban bir çağdaş kıyafet sayılıyordu, bir çağdaş olmayan kıyafet. Bu çelişkili
kararlardan pek çok öğrencinin tahsil hayatının zarar görmesi yetkililer tarafından
önemsenmiyordu. Kuşkusuz, başörtülü öğrencilerin ve halkın tepkisi olmasa ve
bu tepki yüzünden kılık-kıyafet konusu bir yasa güvencesine alınmak istenmese;
YÖK de türbanı çağdaş kıyafet saymayacak ve yasağı korumayı yeğleyecekti.
Yoksa, başörtüsü sorunu üniversitelerde onca karışıklıklara yol açmışken, YÖK
bu sorunu ...

Lilith Ve K Z L

Author: A.Burak Sunar
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051276351
Size: 20.47 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3199
Download Read Online
İskender'e Giden Yol A.Burak Sunar ... Kralın en sadık askerlerinden Pausanias
bugün sıra dışı bir çağrıya karşılık vermek için kararsız adımlarla Pella şehrinin
biraz dışında yerleşik garnizonun ahırına yönelir. Bu basit çizimin üstündeki
yazıların bir çeşit ihbar niteliği taşıyan özelliği bunu kendisi için önemli kılar. Ne
ile karşılaşacağını kestiremeyen ancak bu çağrıyı da görevi gereği araştırmak
zorunda hisseden bu genç adam elindeki kağıda düşünceli gözlerle son bir kez
daha ...