Journal Of Ottoman Studies

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.72 MB
Format: PDF, Docs
View: 2074
Download Read Online
Bunun Tûrkçesi sudur: Kabusnäme'nin Orhan §aik nesrinde, yazik ki рек çok
yanlis okumalar ve yanhslar vardir, nitekim kitabin ikinci sayfasinda Filibeboluda
(Philippopolisde), Filibe yolunda diye yanlis okunmustur. Sultan Muräd adi,
kasitsiz olarak atlanmistir. îmdi, Birnbaum'in, kitapta benim yazdigim dogrulari
nasil olup da yanlis diye ortaya sürdügünü anlamak güctür; yalmz benim için
degil, okuyucu için de. Kitabimda onun yanlis ve eksik diye lâfini ettigi yerleri ben
kitabimdan ...

Modern T Rk Edebiyat Zerine Okumalar

Author: Nüket Esen
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750520734
Size: 26.60 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 527
Download Read Online
Ailede otoritenin olmaması birçok aileyi yıkar. Özellikle babanın olmaması çok
büyük bir eksikliktir. Yönlendirici ve karar verici babanın yokluğu gençleri yanlış
kararlara iter. Aynı şekilde, aile reisinin saf, zayıf ve aile fertlerine karşı aşırı
yumuşak olması veya egoist olanların kendilerinden başka herkese karşı
ilgisizlikleri evde otorite boşluğuna yol açar. Bu da aile fertlerinin başıboş
kalmalarına ve yanlış yollara sapmalarına neden olur. Babanın olmaması,
zayıflığı veya ilgisizliği dışında ...

K Rm Z Kazak

Author: Meltem Gürle
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750734467
Size: 73.96 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2294
Download Read Online
YANLIŞ. OKUMALAR. İtalyan yazar Umberto Eco; Ortaçağ uzmanı,
göstergebilimci, felsefeci, edebiyat eleştirmeni ve şu anda aklıma gelmeyen daha
bir sürü şeydir. Ama ben onu en çok bir yergici olarak severim. Yergi söz konusu
olduğunda, Eco'nun üstüne yoktur gerçekten. Yazarın bu konudaki becerisinin en
iyi örneklerinden biri, 1959-1961 yılları arasında II Verri adlı bir edebiyat dergisi
için kaleme aldığı bir dizi yazıdır. Eco, bu yazılarda her şeyi fazla entelektüel bir
hale getirerek ...

10 Numaral Konya Er Iye Sicili 1070 1071 1659 1661

Author: İzzet Sak
Publisher:
ISBN:
Size: 76.62 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7744
Download Read Online
Bu çalismanm kusursuz bir çalisma oldugu iddiasinda bulunmadigimiz gibi,
yanlis okumalar ve yazim hatalannin da olabileceginin idrakindeyiz. Ancak böyle
bir çalismanm ilk olmasi ve pesinden daha kusursuz ve hatasiz çalismalan
getirecegi, arastirmacilara, bilhassa Osmanlica belgeleri okuyamayanlara,
faydali olacagi düsüncesi ile çalismanm hedefine ulasacagi inancmdayiz. Bu
çalismada kendilerine tesekkür etmem gereken o kadar çok insan var ki burada
hepsini saymam ...

1915 Yaz Lar

Author: Taner Akçam
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750520599
Size: 24.54 MB
Format: PDF, Docs
View: 1587
Download Read Online
Deringil'e göre, kitabımın temel tezleri ile uğraşmakta zorlanacak olanlar, “
Kitaptaki birkaç (maalesef bariz) Osmanlıca okuma hatasına mal bulmuş mağribi
gibi saldıracak” ve “buradan hareketle yazarın inanılırlığı olmadığı iftirasını en son
savunma hattı yapacaklardır”.220 Deringil'in öngörüsü yanlış çıkmadı; vaktiyle
Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Yusuf Halaçoğlu, “Kitapla ilgili geniş bir tenkit
Kurumumuzca hazırlanmaktadır” açıklamasını yaptı.221 Amaç muhtemel yanlış
okumalar ...

T Rk Folklor Ara T Rmalar

Author: İhsan Hinçer
Publisher:
ISBN:
Size: 62.40 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6886
Download Read Online
Prof. Dr. Şükrü. ELÇİN. dörtlüğünde de yanlış okumalar vardır (5). Ha lilürrahman
ananeye göre Urfa'da dağ eteğlnde- ki bir mağarada doğmuştur. Ayrıca «Ayın, re,
fe, he» harfleri ile yazılan kelimenin Arefat olmasına imkân yoktur. Bundan ötürü
kelime Ur- fa olacakıtr. İkinci mısradaki Saharlı ise Sana- mıllı şeklinde
okunmalıdır. Dördüncü mısraın doğrusu şudur: «Şeyh Ahmet! Derie'ye gel eden
meded» Hemen her araştırıcının eserinde görülmesi mümkün bu kabîl yanlış
okumalar bir ...

Z Mleyici Ele Tiri

Author: Semih Gümüş
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750716485
Size: 58.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 2840
Download Read Online
okumalar arasında, Çador'u radikal İslam dünyasına göndermelerle ya da
kahramanı Akhbar'ın kaybolan ailesini arama hikâyesiyle sınırlayan yanlış
okumalar pekâlâ yorumun sınırları içinde alınabilecekken anlattığı hikâyenin İran'
da geçtiğini öne süren ya da kadının örtünmesiyle ilgili göndermelerini yalnızca
ahlaki düzeyde alıp buradan da Murathan Mungan'ın “Kemalist” olduğu
sonucunu çıkaran yorumları büsbütün geçersiz ve yanlış okuma saymak gerekir.
Elbette burada da ...

T Rk Iirinden Son Okumalar

Author: Mehmet Doğan
Publisher:
ISBN: 9789944061117
Size: 69.87 MB
Format: PDF, ePub
View: 1244
Download Read Online
"Eleştirmede kolaylık, bilimsel eleştirinin yanlış anlaşılması, yanlış
uygulanmasıyla başlar. Bir edebiyat yapıtı, bir edebiyat sorunu bilim gücüne,
düşünce gücüne dayandırılmadan önce kendi derinliği içinde kavranır. Yani
böyle olması gereklidir. Eleştirmede bilimsellik, edebiyat kuyusunun
karanlıklarına ışık tutabilmek için bilim verilerinden yararlanmaktır. Bir çeşit
göreceliktir. Edebiyat olgularını yüzeyden kavrayıp bilimsel verilerle denetim
yoluna gitmek, bizim anladığımız bilimsel ...

L Ml Pek L Ml

Author: Cengiz Erdem
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1409298965
Size: 62.70 MB
Format: PDF, Docs
View: 379
Download Read Online
İmkânsızlıklar elimizdeki imkânlardır, dolayısıyla da eldekini en iyi şekilde
değerlendirmek bir sorumluluktur. Elimize baktığımız zaman gördüğümüz ise
Slavoj Zizek'in Bedensiz Organlar adlı kitabıdır. Söz konusu kitapta Zizek'i
Deleuze'ü yanlış okurken okuyoruz. Bu arada Zizek, Deleuze'ü zaten herkesin
yanlış okuduğu Hegel'i yanlış okurken okuyor. Bu yanlış okumalar silsilesi
içerisinde doğru kalan tek şey eleştirel teorinin ilk şartının yanlış okumayı bilmek
olduğu ortaya çıkıyor.