Muhasebe Uygulamalari

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750603826
Size: 35.19 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3873
Download Read Online
SIRA SİZDE GVK'nun 75 'inci maddesinin ilgili bentleri şöyledir; • Her nevi hisse
senetlerinin kâr payları, • İştirak hisselerinden doğan kazançlar, • Kurumların
İdare Meclisi (Yönetim Kurulu) Başkan ve üyelerine verilen kâr payları. Aile
anonim şirketlerinde dağıtımı kararlaştırılan kâr paylarından % kaç oranında gelir
vergisi kesilir? Anonim Şirket Kârından Hesaplanan Vergilerin
Muhasebeleştirilmesi ...

Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enterprises And Tax Administrations 2001 Travel Version Turkish Version

Author: OECD
Publisher: OECD Publishing
ISBN: 9264064893
Size: 56.47 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4958
Download Read Online
4.5 Bu bölümde, farklı ülkelerin vergi sistemlerine transfer fiyatlaması kurallarını
tüm vergi mükellefleri ve diğer ülkelerin vergi sistemlerine adil bir biçimde
uygulayabilmelerine yardımcı olmak üzere, transfer fiyatlamasına ilişkin kuralların
sağlanmasında dikkate alınması gereken üç husus üzerinde durulmaktadır. Diğer
vergi mevzuatına uygunluk uygulamalarının –örneğin, vergi idaresi tarafından
gerekli bilgilerin talep edildiği, ancak bu tür bilgilerin sağlanmadığı durumlarda
yargı ...

Anta Bavul Valiz Sekt R Thalat Hracat Raporu

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 37.37 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4207
Download Read Online
Çanta bavul valiz sektörü ithalat ihracat raporu, gümrük, kdv, ötv, kkdf, bandrol gibi vergi uygulamaları.. ithalat ihracat miktarları ve kıymetleri, en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

Oyuncak Sekt R Thalat Hracat Rapou

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 70.50 MB
Format: PDF, Docs
View: 6656
Download Read Online
Oyuncak sektörü ithalat ihracat raporu, gümrük, kdv, ötv, kkdf, bandrol gibi vergi uygulamaları.. ithalat ihracat miktarları ve kıymetleri, en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

Ithalat Ve Ihracat Uygulamalari

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754929653
Size: 67.42 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3032
Download Read Online
Kullanıcıların, İşletici veya B.K.İ. ile yaptıkları sözleşme hükümlerine
uymadıklarının Bölge Müdürlüğünce oluşturulan bir komisyonca en az iki kez
tesbit edilmesi ve üçüncü tesbitten sonra durumun yazı ile tebliğinden itibaren 15
günlük sürenin geçmesine rağmen, aykırı uygulamaya devam edilmesi. Faaliyet
Ruhsatının iptalini gerektiren halleri belirtiniz. 6. SERBEST BÖLGELERDE
GÜMRÜK VE VERGİ MUAFİYETİ İLE TEŞVİKLER 6.1. Gümrük Muafiyeti Serbest
bölgeler, gümrük hattı ...

Ayakkab Sekt R Thalat Hracat Raporu

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 42.65 MB
Format: PDF, ePub
View: 158
Download Read Online
Ayakkabı sektörü ithalat ihracat raporu, gümrük, kdv, ötv, kkdf, bandrol gibi vergi uygulamaları.. ithalat ihracat miktarları ve kıymetleri, en çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler