Turkcenin Yabanc Dil Olarak O Retiminde

Author: 杜爾孫
Publisher: 秀威出版
ISBN: 9789862211960
Size: 43.36 MB
Format: PDF, Docs
View: 7730
Download Read Online
Bu araştırmada, Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretiminde önemli bir yere sahip olan bildirme ve haber kipleri incelenmiştir.

Rp N

Author: Nidai Sulhi Atmaca
Publisher:
ISBN:
Size: 29.96 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1378
Download Read Online
Frank'ın verdiği cevap yalındır: "Neden Türkçe öğreneyim, Türkçe bir bilim dili
midir ki?' Frank kendi koşulları içinde haklı olabilir. Ömrünün baharını, yazını
devirmiş bir bilim insanından, kalan kısa zamanını ne kadar egemen olacağı
belirsiz bir yabancı dil öğrenmekle geçirmesini beklemenin haklılığı azdır. Türkçe'
nin bilim dili olması olgusu bir tür tavuk / yumurta sorunsalıdır. Ne var ki konu
şimdilik Türkçe'yi bilim dili yapmak yerine, Türkiye'de bir bilim ortamı oluşturmak,
bu çerçevede ...

Yeni Argo S Zl

Author: Bahattin Sezgin
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 6051277420
Size: 43.90 MB
Format: PDF, ePub
View: 7709
Download Read Online
Bu dil ortak dilin dilbilgisi kurallarına uydurulmuş özel sözcükler, deyim ve
deyişlerden oluşur. Argo sözcük üretiminde Türkçede olduğu gibi argonun
kendine özgü yabancı dilden yapım ekleri olan “-ız, iz-misyon-mento-o-oşoz, uz,
üz” ekleri kullanılır. Örneğin aşiramaento, aşirmasyon, faşo, keltoş, kolpo, kırçoz,
vb. Ayrıca Türkçe meslek eki diye nitelendirdiğimiz “ci” ekiyle de sözcük üretilir.
Örneğin kolpocu, kerizci vb. Mecaz gibi ya da mecaz yerine kullanılabilen
sözcüklerden de ...

Dil Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.94 MB
Format: PDF, Docs
View: 1712
Download Read Online
Örneğin, öğrencilerin kompozisyon ödevlerinin değerlendirilmesinde, yazın
yapıtlarına ait üslup özelliklerinin çözümlenmesinde, Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen kişilerin dil düzeylerinin belirlenmesinde ya da metin üretiminde... Diğer
diller için yapılan çalışmalar da bu amaçlara yönelik olarak başlamıştır. Henüz
bilgisayarların olmadığı dönemlerde, öğretmenlerin ya da metin yazarlarının (
örneğin, vaaz hazırlayan bir rahibin) kolaylıkla uygulayabileceği formüller
geliştirilmeye ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 53.62 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3597
Download Read Online
dil ve edebiyat dergisi. Doğru Yazalım Doğru K o n u § a 1 1 m Prof. Dr. Hamza
ZÜLFİKAR Small, medium, large, extra large, hizmet geçmek, kendine zaman
aytrmak,Türkçeyi katletmek üzerine. Small, medium, large, extra large Giysilerin
beden ölçülerine göre ... Giysilerin birtakım ölçülerle adlandırılması ile ilgili olarak
dilimizde Türkçe ve yabancı kökenli epeyce kelime bulunmaktadır. Türkçe ...
Ancak bunlar giysilerin üretiminde, pazarlamasında, seçiminde birer terim
değillerdir.

T Rkiye De Yabanc Dil

Author: Ömer Demircan
Publisher:
ISBN: 9789751400635
Size: 50.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 498
Download Read Online
Türkçenin gerek anadili, gerekse bir yabancı dil olarak öğretimi de araştırma ve
geliştirme ödenekleriyle desteklenmelidir. Örneğin, 1930'lu yıllarda bunun Türk
Dil Kurumu'nun ivedi amaçları arasında yer almaması son derece doğaldı; ancak
artık bu alanda çalışanlara yabancı dil öğretimiyle ilgili en son gelişmeler
zamanında tanıtılarak bunların gerek öğretimde, gerekse araç-gereç üretiminde
kullanılması sağlanmalıdır. Piyasadaki Türkçe öğretim kitaplarından,
yabancılarca ...

Dil Devriminden Bu Yana T Rk Enin G R N M

Author:
Publisher: DIL Dernegi
ISBN:
Size: 32.79 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3260
Download Read Online
Çok yetenekli beyinlerin Türkçe dışına itilmesi, özleştirmenin altmış yıl
ertelenmesi, terim üretiminde çağdaş hıza erişilememesi demekti. Ayrıca bu
uygulama bir yandan Türkçenin halkın çoğunluğu için sözlü kültür evresinde
saklandığı, ne köklerin ne de o gün işlek olarak kullanılan Türkçe eklerin iyi
bilinmediğini, yeterince derlenmediğini göstermektedir. Dil Devrimi Süreci Dil
Devrimi hazırlığı Meşrutiyet ile başlar. Somut görüşler Ömer Seyfettin'in "Yeni
Lisan" (1911) ve Ziya Gökalp'ın ...

T Rk E De Ekler K Kler G Vdeler

Author: Yusuf Çotuksöken
Publisher:
ISBN:
Size: 80.12 MB
Format: PDF, ePub
View: 1583
Download Read Online
Temel Türkçe kursunda ve bu kursu amaçlayarak ha- zirlanan ders izlencesi ve
kitaplannda eylem ve ad çekiminin ög- retimi agirhkh oldugu için yapim i§levli
ekler daha çok Orta Türkçe ve ílerí Türkçede söz konusu edilmektedir. ...
Sözümüzü söyle noktalayabiliriz: Türkçenin yabanci dil olarak ögretiminde yapim
i§levi ekleri, gerçekçi bir ögretim izlencesine oturtmadan, metinlerde geçtigi
oranda ve agirhkta, bir ba§ka deyi§le rastlantiya bagh olarak açiklamaktansa,
yukarida ...

T Rk Enin D N Bug N Yar N Uluslararas Bilgi Leni

Author: Hüseyin Akbulut
Publisher:
ISBN: 9789751729002
Size: 41.98 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3399
Download Read Online
retimden vazgeçilmesi gerektiği yolunda eğilim belirttiğini göstermektedir. 15
Yabancı dille öğretim yapan bazı kurumlar mezunlarının Türkçe eğitim yapan
kurumlara göre daha başarılı olduğu görünmekteyse de bunun nedeni yabancı
dille öğretim yapılması değildir. Bu öğrenciler, başarılarını ... Çünkü, dersi bir
yabancı dil öğrenme aracı olarak görmek, öğrencinin dersi kavramada,
normalden daha fazla bir beyin gücü harcamasına neden olmaktadır. Türkçe
öğrenim, yabancı dille ...