Kay P Eyler Lkesinde

Author: Ege Erim
Publisher: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 975082959X
Size: 41.65 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2606
Download Read Online
Anahtarlarına sinir oluyordu. Buaytamiki kere kaybetmiş, güzelceazar işitmişti.Bir
daha kaybetmemeye kararlıydı artık. Ama karanlık bir mağaraya benzeyen
devasa okul çantasının içinde bu minnacık şeyi bulmak, servisin üç
basamağından tek seferde atlamaktan çok daha zordu. “Bakalımnereye kaçtı
yine?” diye söylenerek elini çantanın içine attı.Son derszili çalıncaapar topar
tıkıştırdığıkitaplar, kenarları buruşburuş olmuşbezgin defterler, hayata küsmüş bir
yazım kılavuzu, turuncu bir ...

New York Lemesi

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750718747
Size: 50.20 MB
Format: PDF, Kindle
View: 839
Download Read Online
Columbia Üniversitesi'nde Fransız, İngiliz ve İtalyan edebiyatı okuduktan sonra
dört yıl kadar Fransa'da yaşadı, Fransız yazarlardan çeviriler yaptı.XX. yüzyıl
Fransız şiiri üstüne önemli bir antoloji hazırladı. İlk kez 1987'de New York
Üçlemesiadlı yapıtıyla büyükilgi gördü. Daha sonra AySarayı,Kehanet Gecesi,
Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan,Şans Müziği, Timbuktu,
Yanılsamalar Kitabı, YükseklikKorkusu, BrooklynÇılgınlıkları, Yazı Odasında
Yolculuklar, Karanlıktaki ...

Yan Lsamalar Kitab

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721411
Size: 72.15 MB
Format: PDF
View: 852
Download Read Online
Daha sonra AySarayı,Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde,
Leviathan,Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu,
BrooklynÇılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam veSunset
Parkadlı romanları, Yalnızlığın Keşfiadlı anı-romanı,Kırmızı Defter adlı öykü kitabı
birbirini izledi. Auster, eşi yazar Siri Hustvedt veiki çocuğuyla birlikteNew York,
Brooklyn'de oturuyor. İLKNUR ÖZDEMİR, İstanbul doğumlu. İstanbul Alman
Lisesive ...

Yu Kseklik Korkusu

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721446
Size: 71.95 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4052
Download Read Online
Daha sonra AySarayı,Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde,
Leviathan,Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, YükseklikKorkusu,
BrooklynÇılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam,
Görünmeyen veSunset Park adlı romanları, Yalnızlığın Keşfiadlı anı-romanı,
Kırmızı Defter adlı öykü kitabı birbirini izledi. Auster, eşi yazar Siri Hustvedt ve iki
çocuğuyla birlikte New York, Brooklyn'de oturuyor. İLKNUR ÖZDEMİR, İstanbul'
da doğdu. İstanbul Alman ...

K Rm Z Defter

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975072111X
Size: 66.69 MB
Format: PDF, ePub
View: 1852
Download Read Online
Daha sonra Ay Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde,
Leviathan, Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu,
Brooklyn Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, KaranlıktakiAdam,
Görünmeyen veSunset Park adlıromanları, YalnızlığınKeşfi adlı anı-romanı,
Kırmızı Defter adlıöykü kitabı birbiriniizledi. Auster,eşi yazarSiri Hustvedtve
ikiçocuğuyla birlikte New York, Brooklyn'de oturuyor. İLKNUR ÖZDEMİR, İstanbul
'da doğdu.İstanbul Alman ...

Leviathan

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721144
Size: 47.95 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4982
Download Read Online
... Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan,Şans Müziği, Timbuktu,
Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu,BrooklynÇılgınlıkları, Yazı Odasında
Yolculuklar, Karanlıktaki Adam veSunset Parkadlı romanları, Yalnızlığın Keşfiadlı
anı-romanı,Kırmızı Defter adlı öykü kitabı birbirini izledi. Auster, eşi yazar Siri
Hustvedt veiki çocuğuyla birlikteNew York, Brooklyn'de yaşıyor. SEÇKİN SELVİ,
Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdi. Öğrenimini Dil-Tarihve Coğrafya Fakültesi'
ndesürdürdü.

K Gu Nlu U

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721128
Size: 53.82 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5263
Download Read Online
İlkkez 1987'de NewYork Üçlemesiadlıyapıtıyla büyükilgi gördü.Daha sonra Ay
Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan,
Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu, Brooklyn
Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, KaranlıktakiAdam veSunset Parkadlı
romanları, YalnızlığınKeşfi adlıanı-romanı, Kırmızı Defteradlı öykü kitabı birbirini
izledi. Auster,eşi yazarSiri Hustvedt veikiçocuğuyla birlikte NewYork, Brooklyn'de
oturuyor. SEÇKİN ...

Karanl Ktaki Adam

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721098
Size: 32.90 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4084
Download Read Online
İlkkez 1987'de NewYork Üçlemesiadlıyapıtıyla büyükilgi gördü.Daha sonra Ay
Sarayı, Kehanet Gecesi, Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan,
Şans Müziği, Timbuktu, Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu, Brooklyn
Çılgınlıkları, Yazı Odasında Yolculuklar, KaranlıktakiAdam veSunset Parkadlı
romanları, YalnızlığınKeşfi adlıanı-romanı, Kırmızı Defteradlı öykü kitabı birbirini
izledi. Auster,eşi yazarSiri Hustvedt veikiçocuğuyla birlikte NewYork, Brooklyn'de
oturuyor. SEÇKİN ...

K Eye K St Rmak

Author: Paul Auster
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750721101
Size: 67.79 MB
Format: PDF, ePub
View: 5894
Download Read Online
... Köşeye Kıstırmak, Son Şeyler Ülkesinde, Leviathan, Şans Müziği, Timbuktu,
Yanılsamalar Kitabı, Yükseklik Korkusu, Brooklyn Çılgınlıkları, Yazı Odasında
Yolculuklar, Karanlıktaki Adam veSunset Parkadlı romanları, Yalnızlığın
Keşfiadlıanı-romanı, Kırmızı Defter adlı öykü kitabı birbirini izledi.Auster, eşiyazar
Siri Hustvedt veiki çocuğuyla birlikteNew York, Brooklyn'de oturuyor. SEÇKİN
SELVİ,Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdi. Öğrenimini Dil-Tarih ve Coğrafya
Fakültesi'nde sürdürdü.