T Rkler T Rkiye Ve Slam Yakla M Y Ntem Ve Yorum Denemeleri

Author: Ahmet Yaşar Ocak
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513770
Size: 30.46 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 527
Download Read Online
“Türk Müslümanlığı” Tartışmaları, Resmî İdeoloji, Alevilik, Sosyolojik ve Tarihsel
Gerçek* Türkiye'deki Alevilik-Bektaşilik tartışmaları, son birkaç yıldır siyaset
çevrelerinin ve siyasal iktidarların da katılımıyla ilginç bir safhaya geldi. Her yıl 16
-18 Ağustos'ta Hacıbektaş kasabasında yapılagelen törenlerde, siyasiler
tarafından Alevi-Bektaşi halka yönelik dozu aşırı kaçan övgüler ve
tutulmayacağına şüphe bulunmayan vaadler yapıldığı çok iyi bilinir. Bu
konuşmalar dinlenir, alkışlanır ve bir ...

Multikulturalismus Auf T Rkisch

Author: Eran Gündüz
Publisher: transcript Verlag
ISBN: 3839421098
Size: 63.94 MB
Format: PDF, Docs
View: 4120
Download Read Online
In: Modern Türkiye'de siyasi düsünce: Milliyetcilik (Politisches Denken in der
modernen Türkei: Nationalismus), Hg.: Tanil Bora, Bd. 4, Iletisim yayincilik,
Istanbul, S. 911-918 Bora, Tanil (2002b): Sunus (Einführung). ... Resmi ideoloji
ve yansimalari. (Staatsbürgerschaft in der Türkei. Die offizielle Ideologie seine
Schatten). Bilgi Üniversitesi yayinlari, Istanbul Chaliand, Gérard (1992): Le
malheur kurde. Éditions du Seuil. Paris Chernilo, Daniel (2006): Methodological
Nationalism and Its ...

T Rkiye De S K Y Netimler

Author: Serdar Şen
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 1927893615
Size: 33.88 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5311
Download Read Online
Söz konusu edilen konuşmada ete kemiğe büründürülen resmi ideoloji yaşanan
olay özelinde yeniden kurulmaktadır. Kürsü her ne kadar Meclisteyse de buradan
toplumsal bilinçaltına seslenilmekte ve öteki, devlet iktidarının tahkim
edilmesinde kullanılmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğuna göre, zaten birçok
olumsuz özelliği bünyesinde barındıran komünistler ve kızıllar amaçlarına
ulaşmak için sinsi planlar yapıp her türlü tertibin içinde yer alabilecek
yapıdadırlar. Üstelik kendi ...

Tahrif I Tedrisat

Author: Yusuf Çağlayan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051624821
Size: 34.75 MB
Format: PDF, ePub
View: 1389
Download Read Online
TÜRKİYE'NİN BUGÜNKÜ JEOPOLİTİK konumu ile resmî kültürel kimliği tambir
tutarsızlık içindedir. Çünkü “Genel olarak, her bir medeniyeti temelkültürel, sosyal
vesiyasi özellikleri ile temsil eden ve ekonomik, teknolojik veaskerî gücedayanan
birmerkezî devlet temsil eder.” [5] Türkiye, İslammedeniyetinin merkez
ülkelerinden biridirveuzun yıllarİslam medeniyetinin temel dinî, tarihîvekültürel
ortak paydalarını dışlayanbir resmîideoloji süreci yaşamıştır.Resmî ideolojinin
kültürve eğitim ...

Die Lage Der Nicht T Rkischen V Lker Und Volksgruppen In Der T Rkei Vor Dem Hintergrund Der Eu Standards Zum Minderheitenschutz

Author: Neyire Akpinarli
Publisher: LIT Verlag Münster
ISBN: 3643121989
Size: 23.75 MB
Format: PDF, ePub
View: 159
Download Read Online
... Grenzen der Menschenrechte in demokratischen Gesellschaften, Baden-
Baden: Nomos, 2004. Lordoğlu, Kuvvet/Aslan, Mustafa - Türkiye İşgücü
Piyasalarında Etnik Bir Ayrımcılık Var mıdır?, Çalışma ve Toplum 2 (2012), S. 117
-146. http://calismatoplum.org/sayi33/lordoglu.pdf. Maraşlı, Recep - Resmi Tarih'
te Kürtler, Ermeniler, Asuriler, in: İsmail Beşikçi (Hrsg.), Resmi Tarihte Kürtler,
Resmi Tarih Tartışmaları-6, Ankara: Maki Basın Yayın, 2009, S. 55-113. - Resmi
İdeoloji/Resmi Tarih ...

Dini D Nya Lerine Kar T Rman N Faydalar

Author: Mustafa Akyol
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051314474
Size: 66.74 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 913
Download Read Online
TÜRKİYE'DEKİ HER ÇOCUK, “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diye bağıra bağıra
büyütülür. Bu andı okuduktan sonra içeri girdiği sınıflarda da bir yığın resmî
ideoloji ezberiyle “eğitilir.” Bu ezberlerin başında da laikliğin “dinvedünyaişlerini
birbirinden ayırmak” olduğu şeklindeki klişe gelir. Oysa bu klişe yanlıştır, çünkü
laiklik aslında “din ve dünya işlerini” değil, “din ve devlet işlerini” birbirinden
ayırmaktır. Demokratik bir düzende ise,devlet, “dünya işleri” konusunda
epeysınırlıbir yetkiye ...