T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 44.68 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1086
Download Read Online
Taşlara işlenmiş sabır ve sanat Hâlâ canlı herşey zamana İnat Şekle sığdırılmış
bütün kâinat Sanki bir ilâhi hendesedir bu. Âyetlerle süslü bu taş kapıdan Bir sel
... Çiçek denizidir bu yerler" Bunları ve buna benzer ürek dolu te'rifleri söyleyenler
İbrahim Bozyel'in yol yoldaşları Yunis'dir. Sabir'dir, Memmed'dir. İbrahim Bozyel
... Yolun her iki teref inde yol geden güler özlü, derrake- II, mene yad olmayan,
ele bil hardasa gördOyüm, çehrelere rast gelirem. Çarşımızdan körpesinin
elinden ...

Do U Da A K Bir Ba Kad R

Author: Yusuf Çetindağ
Publisher:
ISBN:
Size: 78.29 MB
Format: PDF, ePub
View: 1123
Download Read Online
yarak yola düştü. Yol üzerinde yine tuzağa tesadüf etti. Geyikleri avcıdan
kurtarmak için silah ve eşyasını verdi. (Nizâmı, s.132) Hâtifî bu kurtarmalara ek
olarak Mecnun'un kış günü servi ağacını kesilmekten kurtarması da vardır.
Hüsrev'de Mecnunu arkadaşlan çemenzâra götürür, o da bülbüle içini döker.
Ayrıca Hüsrev'de sıcak bir yaz gününde Mecnun, bir köpekle ve ... Saba rüzgarı
ve güneşe seslenir, onlara içini döker. Dağ, taş, bütün kâinat onunla beraber
inler. Ayrıca Şirin'in ...

1 Milletleraras T Rk Halk Edebiyat Ve Folklor Kongresi

Author: Selçuk Üniversitesi. Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Publisher: Selcuk Universitesi
ISBN:
Size: 12.15 MB
Format: PDF, Docs
View: 5239
Download Read Online
Bilge Kağanın "Tanrı gibi gökte doğmuş ben Bilge Kağan" sözü de, kainatı RUH
çevherine icra eden görüşün bir ifadesi olsa gerek(3) Türk Efsanelerinde
Şamanizm'in İzleri Bu düşünce sisteminden hareketle toplumun inanç dünyasını
oluşturan kıymet faktörleri ... Bu faktörler şu kavramlarla ifade edilir: I - Hayvan
Kült'ü, II - Yersu Kült'ü, III- Şaman Kült'ü I- Hayvan Kült'ü : Geneide Gök Börü ve
Boz Dişi geyik tözleri etrafında gelişmiş, bu günkü efsanelerin bünyesinde de
yaşatılmış tır.

Kaygusuz Abdal N Mensur Eserleri

Author: Abdurrahman Güzel
Publisher:
ISBN:
Size: 80.57 MB
Format: PDF, Kindle
View: 174
Download Read Online
Bütün kâinat bu aynaya akseder. Daha sonraki bir rüyada bu şehrin ... Derviş
Rûm'dan geldiğini söyleyerek Şam'dakilerin yoldan çıktıklarını anlatır. Hz.
Muhammed, Allah'ın hepsini ... Geyik dervişin içine girmiştir. Cümle âlem Mısır
sultanının divanında cem olmuşlardır. Oraya gelen derviş, Mısır sultanıyla
karşılıklı şiir söyleşir. Daha sonra uyanan derviş, bütün âlemin kendisine karşı
secde ettiğini görür. Cihandaki herşey onun vücudunda mevcuttur. Bu manzara
karşısmda hayran ...

D Nden Yar Na Iz B Rakanlar

Author: Yusuf Tosun
Publisher:
ISBN:
Size: 76.26 MB
Format: PDF, ePub
View: 2522
Download Read Online
Duygusal bir yolcu- iuk yapar okuyucunun içine dogru. Bazen de içinde
bulundugu halet-i ruhiyeyi açiklar ve gizli gibi görünen bazi gerçekleri itiraf
etmeden ken- dini alamaz. N. Topçu'da ... Peki bu söz konusu önemli olan ve
insanoglunda kainatla den- geyi saglayan ve belirleyici olan irade nedir? iradeyi
nasil algilamamiz ve kabul etmemiz gerekiyor? N. Topçu bu ve benzeri
istifhamlara kafa yoran ender mütefekkirlerimizdendir. Birçok makalesinde ele
aldigi iradeyi, daha sonra ...

Der Philosoph Als Autodidakt

Author: Abu B Ibn Tufail
Publisher: Felix Meiner Verlag
ISBN: 378732061X
Size: 69.66 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 730
Download Read Online
Ziel dieses philosophisch-allegorischen Inselromans des arabisch-andalusischen Denkers Ibn Tufail ist die Verteidigung der Philosophie als rationale Form der Erkenntnis.

Der Architekt Des Sultans

Author: Elif Shafak
Publisher: Kein & Aber AG
ISBN: 3036993010
Size: 46.31 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4466
Download Read Online
»Es ist einfacher, eine Brücke einzureißen, als eine zu bauen.« Istanbul im 16.

Kitaplar

Author: Ziya Gökalp
Publisher:
ISBN: 9789750812231
Size: 57.19 MB
Format: PDF, Docs
View: 2186
Download Read Online
yaratılmıştır, su kâinatın madde-i ûlâsıdır. Cengiz devrinde su mukaddes olduğu
için çamaşırlar, kaplar su ile yıkanmazdı. ... Türkler "Ergenekon"dan çıkarken bir
demirci ocakta demir eriterek kayayı delmiş, çıkmak için yol açmıştı. Göktürk
hakanları bu demircinin yani Börte Şane'nin [Börte Çino] torunları oldukları için, ...
Börte Çino'nun izdivâc ettiği "Kutu-Maral" da "dişi geyik" manâsına olan "maral"
ismini taşıyor. Geyik de koyunun müterâdiflerindendir. Kuş.- Türklerde mukaddes
kuş ...

Ya Ayan Halk Ozanlar Antolojisi

Author: Mevlüt Özhan
Publisher:
ISBN:
Size: 44.75 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4729
Download Read Online
Âşık Bektaş sabır gerek er gerek Mümin olan erkân gerek yol gerek Hakikat tan
anlamaya pîr gerek Doğru fikir versin eşine felek * * * Eremedim bu dünyanın
fendine Dünyanın çevresi dağlar güzeldir Kün dedi var etti bütün dünyayı Âşıklar
ah çeker ağlar güzeldir Yaz gelir güz gelir ey sırr-ı seddar Mevsimler dönüyor
aşkımız artar Yetiş Şah-i Merdan el aman kurtar Çiçekler açıyor bağlar güzeldir
İnsan tarihinde bütün kâinat Hakk'ı mehman etmek için kalpten küfrü at Nebiyler
veliler bir ...