Kara Anlat Yazar V S At O Bener

Author: Semih Gümüş
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750716973
Size: 54.27 MB
Format: PDF, ePub
View: 655
Download Read Online
Oysa bugün çok yalın, titizlikle ve özenle örülmüş, usta işi öyküler olarak pekâlâ
alınabiliyor. Demek ki giderek çetrefilleştiği görülen sonraki dönem öyküleri de,
yakın bir geleceğin okurlarına büsbütün açık ve dolaysız gelecektir. Benim içinse,
Vüs'at O. Bener ilkin geç keşfettiğim bir öykücü, sonra da öykücülüğümüzün en
önde gelen yazarlarından biri oldu. Sanırım bir okur olarak da bugüne dek
okuduğum öykülerin beni en çok etkileyenlerinin önemli bir bölümünün yazarı.

Yk N N Bah Esi

Author: Semih Gümüş
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750717309
Size: 30.44 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 267
Download Read Online
Oysa bugün çok yalın, titizlikle ve özenle örülmüş, usta işi öyküler olarak pekâlâ
alınabiliyor. Demek ki, giderek çetrefilleştiği görülen sonraki dönem öyküleri de,
yakın bir geleceğin okurlarına büsbütün açık ve dolaysız gelecektir. Benim içinse
Vüs'at O. Bener, ilkin geç keşfettiğim bir öykücü, sonra da öykücülüğümüzün en
önde gelen yazarlarından biri oldu. Sanırım bir okur olarak da bugüne dek
okuduğum öykülerin beni en çok etkileyenlerinin önemli bir bölümünün yazarı.

Don Ki Ot Tan Bug Ne Roman

Author: Jale Parla
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750512162
Size: 54.90 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7316
Download Read Online
Biz okur olarak böyle bir yazarın farkında değildik. Bu ikinci yazar, kayıp metni
aramaya çıkan, tıpkı bizim gibi okumaktan hoşlanan, okuduğunun yarıda
kesilmesinden de hiç hoşlanmayan bir yazar. Bir tek ihtimal kalıyor: Bu ikinci
yazar, yalnızca birinci ukala derleyici yazarın metnini sessiz sedasız
kopyalıyormuş bizim için. Hiç sesini çıkarmamış metin kesilinceye dek. İddiası da
yok; bir okur-yazar olarak okumaktan çok hoşlandığı bir öyküyü bizim için (belki
de kendi için) çoğaltıyormuş ...

Kad Nlar Dile D Nce

Author:
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750514866
Size: 32.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5686
Download Read Online
bir modeli olarak düşünülebilir. “Kadın olarak okuyan” bir okur, hem elindeki
metinle arasına kuramsal bir kavram olarak “kadın”ı yerleştiren, hem de okuma
süreci içinde bu kavramı yeniden üreten, yeniden biçimlendiren bir okurdur.
Kendisini bu metinle ilişkisi içinde, okuma süreci içinde “kadın okurolarak kurar,
daha önceden zaten kendisine “ait” olan bir kadınlık yaşantısına başvurarak değil
. Beauvoir ve Millett'ın yaptığı metin yorumlarına katılmayabiliriz, ama bu
yorumların ...

T Rk Roman Nda Postmodernist A L Mlar

Author: Yıldız Ecevit
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750519639
Size: 13.14 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1791
Download Read Online
Ya da meraklı bir okur, nakkaşların kendilerini gerçekten kör edip etmediklerini
bilmek isteyip, nakkaşlıkla ilgili bir araştırmaya girişerek, metinde neyin gerçek
neyin kurmaca olduğunun izini sürebilir. Ya da... Modernist/postmodernist
metinlerin çokkatmanlı dokusu sayısız okumaya olanak tanır. Bunun en önemli
nedeni de, söz konusu metinlerin baştan sona tezli tek bir okumaya yönelik olan
geleneksel metinlerden farklı bir yapıya sahip olmalarıdır. Avangardist yazar,
metninin ...

Edeb Yat Deoloj Ve Poet Ka

Author: ÜMİT AKTAŞ
Publisher: Okur Kitaplığı
ISBN: 6054877984
Size: 15.48 MB
Format: PDF, ePub
View: 3933
Download Read Online
Gerçek bir romanda Einstein'ın dünyasında olduğu gibi ayrıcalıklı bir gözlemciye
yer yoktur.”18 Todorov'a göre yazarın tarafsızlığı kadar yarattığı karaktere
müdahil olmayışı fikri de imkânsız düşüncelerdir. “Çünkü kendi fikirlerini de öteki
kişilerin fikirlerini de sunan yazarın kendisidir.”19 Yazar da, tıpkı okur, tıpkı
hepimiz gibi bir sahicilik ve hakikat arayışı içerisindedir. Söz ve sözün sahiciliği,
tıpkı davranışlarımızın sahiciliği gibi, bizi hakikate yaklaştıran yegâne araçlardır.
Ama hakikatin ...

A K Mutfa Ndan Yaln Zl K Tarifleri

Author: Yekta Kopan
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 975071640X
Size: 66.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 5831
Download Read Online
Ta ki bir sabah masamın üstünde her iki öykünün de düzeltilmiş hallerini bulana
kadar.Bu sefernasıl yazıldıklarını bir kenarabırakıp, öykülerinüstünde
yoğunlaşmayı denedim.Bir okur gözüyle ikisininde eliyüzüdüzgün metinler
olduğunu düşünüyordum. Öyküleri alıp, katıldığım paneller sırasında samimi
olduğumuz editör dostum Aslı Kıraçlı'ya gittim. Yıllardır bir okur olarak tanıdığı
kişinin, yazılarıyla çıkagelmesinibüyük birheyecanla karşıladıve yayınlanmaları
için dergilere yollamam ...

Karbon Kopya

Author: Yekta Kopan
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750718631
Size: 65.81 MB
Format: PDF
View: 2597
Download Read Online
(Not içinde üçüncü not: Örneğin Hemingway'in ilk döneminden etkilendiğini
söylemekten çekinmeyen Charles Bukowski'nin “The Priest and The Matador”
adında bir şiiri, Philippe Djian'ın “Matador” adlı bir romanı, Jean Anouilh'in The
Waltz Of The Toreadors adlı bir oyunu, Pedro Almodóvar'ın Matador adlı bir filmi
–senaryosu– vardır; tabii ki örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak bu ... Çünkü bir
okur olarak beni de çok etkilemiş yazarların, şairlerin bile konuya farklı bir
yaklaşımı ...

Ele Tirinin Sis An

Author: Semih Gümüş
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750716671
Size: 26.60 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2233
Download Read Online
Edebiyat ve Eleştiri dergisinin etkinliğinin yayımlandığı uzun süreyle doğru
orantılı olmamasının nedeni düşünülürse, Edebiyat Yıllığı'nın nitelikli bir alan
açması beklenebilir. Edebiyat Yıllığı da bir ... Bir okur olarak bunu istemem.
Dilerse, yazdığı yazıları dergilerde yayımlayabilir, eleştirisini özgürce yapabilir.
Ya da okur, yıllığı hazırlayanın öznelliğine yakınlık duymalı ya da edebiyat
kamuoyunda hazırlayanın öznelliğine verilen değer ölçüsünde yıllıkların öznellik
payı yüksekte tutulmalı.